Vėjavaikis

Šis poetas man visados patiko - giedras, linksmas ir taiklus.
O šios eilės labai į temą! 


Kazys Binkis

VĖJAVAIKIS

Pasikinkęs jauną vėją,
Vėtrą šaunią apkabinęs,
Leidžiuos per padangių plynes
Su pavasariu lenktyniais
Gulbės — kelią!
Gervės — kelią!
Debesų keliu didžiuoju
Aš važiuoju!
Mano skraistė lengvo rūko 
Plasta padangėj ištisus. 
Mano vėtra kai padūko — 
Išsislapstė žvaigždės visos, 
Mėnuo nuo dangaus paspruko.
Kas man vėtrą paviliotų?
Kas man vėją pažabotų
Debesų keliu didžiuoju, —
Tik aš vienas tevažiuoju ... 
Lik, pavasari, tarp pievų! — 
Gaudyk savo varles, sliekus ... 
Paukštės ilstančios, — sudievu! 
Aš pralenkiu ir palieku ...
(1921 m.)Populiarūs įrašai