Su JAWA judame į priekį

Su JAWA! vakar parašiau ilgiausią (ir kol kas vienintelį) savo minčių įrašą. Dalinuosi ir čia.
Labai džiaugiuosi, kad mano sumanymo misija - burti draugėn, vienyti Lietuvos JAWA gerbėjus - žengia dar vieną žingsnį. Pagaliau šia iniciatyva patikėjo tie, dėl kurių ją ir sukūriau - jawistai. Patys aktyviausi iš jų suprato, kad turime puikią nišą savo šalyje - atstovauti JAWA markės važiuotojus. Praeitą ketvirtadienį jau antrą kartą susitikome garaže ir aptarėme, ko tikimės iš šio projekto. Taigi vandenys pajudėjo - jau esame ne tik atskirai (kaip važiuojantys vienetai), bet ir kartu!

Kaip tik dėl to būtent dabar noriu sudėlioti savo mintis. Vieną iš tikslų jau, galima sakyti, pasiekiau - "užkūriau" tą motorą, kuris apjungtų, kuris važiuodamas dūgztų: "Ei, važiuok ir tu drauge!" Kitas iš tikslų - sukurti iniciatyvią entuziastų grupę, kuri imtųsi šios veiklos, koordinuotų JAWA susibūrimus, jawistų veiklą, atstovautų JAWA istoriją - po truputį jau irgi klijuojasi. Ir, žinau, tik laiko klausimas, kada jau organizuosime savo renginius (mano vizija - du per metus) ir galėsime pakviesti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio JAWA entuziastus pasisvečiuoti - gitaros prie laužo po žvaigždėtu skliautu pasiklausyti.

Dar vienas tikslas, kurio siekiau ir siekiu galėtų niekada nesibaigti. Tai - vienyti visus, kurie turi, remontuoja, svajoja apie ar tiesiog kuriems gera atsiminti JAWA laikus. Jokių kandidatų ar narių, jokių griežtų taisyklių. Iniciatyva, bet ne kritika. Tai platforma JAWA praeičiai, dabarčiai ir ateičiai. Todėl visada laukiu Jūsų atsiminimų, nuotykių, fotografijų ir pasakojimų apie Jus su JAWA, kad pasidalintumėme čia.

Susibūrė šaunus būrys - aktyviausi (Vilniaus) jawistai! Tikiu, viskas bus gerai.
O net jeigu bus ir kiek kitaip, lai. Vadinasi taip sudėlios kryžkelės.

Tačiau turiu pasakyti dar kelis dalykus.

Pirma, tikiuosi išvengsime pykčių. Lietuvoje (mažos šalies sindromas?) daugybė moto susibūrimų skyla, nesutaria, o po to vienas kitą baisingai apkalba. Kaip benutiktų čia, tikiuosi esmę atsiminsime: kas užkūrė idėją, kas ją vairuoja ir - kokia kryptimi važiuoja.
Antra, grupės pavadinimas SuJAWA! (arba SuJAWA.lt) negali būti keičiamas, papildomas, įtraukiamas į kažkokį kitokį grafinį ar idėjinį vaizdinį. Tai yra projektas/ iniciatyva/ grupė, kurią "apibrėžiau" šiame įraše.
Taigi iš čia išplaukia labai svarbi mano sumanymo vinis (tiksliau - varžtas): ši grupė niekada netaps klubu ir niekada nepriklausys Lietuvos baikerių kongresui. O jeigu kada nors (aišku, jau be mano įtakos) taip įvyks - turės keistis pavadinimas. Ir - ten nebus manęs.

Bet tai nereiškia, kad nevažinėsiu su JAWA! ;)

Ką gi, nors įžanga griežta, bet pradžia - gera!

Tokie mes dabar: 


Populiarūs įrašai